การดูแลบาดแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ตอน 2 รู้หรือยังว่า ประเทศไทย มีธนาคาร ผิวหนัง skin bank สำหรับผู้ป่วยไฟไหม้น้ำร้อนลวก

การดูแลบาดแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ตอน 2 รู้หรือยังว่า ประเทศไทย มีธนาคาร ผิวหนัง skin bank สำหรับผู้ป่วยไฟไหม้น้ำร้อนลวก

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชัย อังสพัทธ์
หน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้าง ภาควิชาศัลยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3 พ.ค. 60

การดูแลบาดแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ตอน 2 รู้หรือยังว่า ประเทศไทย มีธนาคาร ผิวหนัง skin bank สำหรับผู้ป่วยไฟไหม้น้ำร้อนลวก

สืวัสดุทำแผลในปัจจุบันมีมากมายหลายชนิด มีทั้งที่สังเคราะห์ขึ้นมาทางวิทยาศาสตร์หรือสกัดจากพืชและสัตว์ ในประเทศไทยมีการพัฒนาวัสดุทำแผลเหล่านี้ขึ้นมาจากใยไหม สับปะรด เปลือกของสัตว์น้ำมีเปลือกจำพวกกุ้ง เป็นต้นซึ่งสามารถนำมาใช้ได้ผลดี ในส่วนของวัสดุทางชีวภาพนั้นส่วนมากนำมาจากผิวหนังหรืออวัยวะที่มีลักษณะบาง เช่นเยื่อหุ้มหัวใจ ถุงน้ำคร่ำของคนหรือสัตว์

ส่วนที่เป็นผิวหนังนั้นที่นิยมใช้มานานแล้วได้แก่ผิวหนังของหมู หรือวัว นำมาฆ่าเชื้อ แช่ลงในสารเคมีบางอย่างหรือแช่แข็งไว้ เมื่อจะนำมาใช้ก็ทำการละลายหรือล้างสารเคมีออก และนำไปวางบนบาดแผลที่ได้ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อแล้ว วัสดุชีวภาพเหล่านี้จะติดแน่นกับบาดแผล ลดการซึมของน้ำจากบาดแผล ลดการปวดแสบปวดร้อน และป้องกันการติดเชื้อ

ปัจจุบันมีการพยายามพัฒนาวัสดุเหล่านี้ขึ้นจากสัตว์ชนิดอื่นๆเช่นปลาชนิดต่างๆ ในบรรดาวัสดุชีวภาพทั้งหลายเหล่านี้ที่ดีที่สุดคือวัสดุสังเคราะห์ที่กำจัดเซลล์ออก และผิวหนังของมนุษย์เองที่ได้รับบริจาคและนำมาผ่านขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์เพื่อป้องกันการติดเชื้อที่แพร่ระบาดทางเลือด ทำให้ได้วัสดุชีวภาพที่ใช้รักษาบาดแผลไฟไหม้ที่มีคุณภาพสูงสุด

การดูแลบาดแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ตอน 2 รู้หรือยังว่า ประเทศไทย มีธนาคาร ผิวหนัง skin bank สำหรับผู้ป่วยไฟไหม้น้ำร้อนลวก

ในประเทศที่พัฒนาแล้วจะมีธนาคารผิวหนัง (skin bank)ที่ได้รับมาตรฐานสากลทั้งด้านความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูง เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยไฟไหม้นำร้อนลวกที่รุนแรงมาก เป็นเรื่องน่ายินดีที่ปัจจุบันเราได้เปิดธนาคารผิวหนังที่ได้มาตรฐานสากลเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยศูนย์บริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย ได้จัดตั้งธนาคารผิวหนังที่ได้มาตรฐานระดับสากลตั้งแต่การจัดเก็บผิวหนังมนุษย์ที่ปลอดภัยซึ่งได้รับมาจากการบริจาค เข้าสู่ขั้นตอนการเก็บรักษาที่ป้องกันการติดเชื้อทั้งระบบในห้องปลอดเชื้อที่ได้มาตรฐานสูงสุด จัดเก็บอย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช้รักษาผู้ป่วยได้ทันทีเมื่อได้รับการร้องขอจากแพทย์ผู้รักษา นับเป็นการยกระดับการรักษาบาดแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกในประเทศไทยให้เท่าเทียมกับนานาอารยประเทศ

การดูแลบาดแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ตอน 2 รู้หรือยังว่า ประเทศไทย มีธนาคาร ผิวหนัง skin bank สำหรับผู้ป่วยไฟไหม้น้ำร้อนลวก การดูแลบาดแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ตอน 2 รู้หรือยังว่า ประเทศไทย มีธนาคาร ผิวหนัง skin bank สำหรับผู้ป่วยไฟไหม้น้ำร้อนลวก