ระมัดระวัง การผ่าตัดโดยแพทย์ต่างประเทศ แบบไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

ระมัดระวัง การผ่าตัดโดยแพทย์ต่างประเทศ แบบไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

ตอนที่ 1

พญ. สกุณา สัจจอิสริยวุฒิ
24 ธ.ค. 59

สืบเนื่องจากข่าว คำเตือน ของอธิบดี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับการนำ ศัลยแพทย์จากต่างประเทศ เข้ามาให้บริการผ่าตัดเพื่อเสริมความงาม โดยการให้บริการในคลินิก

สรุปย่อๆ จากข่าวที่ลงไว้ เช่น

  1. ต้องแจ้งขออนุญาตกับ กรม สบส
  2. ต้องสอบใบประกอบวิชาชีพเพื่อประกอบวิชาชีพในประเทศไทยให้ได้ก่อน จึงจะมีสิทธิ์ให้การรักษา เพื่อเป็นการคุ้มครองให้ประชาชนได้รับการบริการที่มีคุณภาพและปลอดภัย

อย่างไรก็ตาม มีอีกหลายประเด็นที่ควรทราบ เพื่อที่จะดำเนินการให้ถูกกฎหมายนั้น ประกอบไปด้วยขั้นตอนมากมาย ตามหนังสือที่ได้แนบมาตามภาพ ยกตัวอย่างเช่น

  1. หน่วยงานที่มีสิทธิ์ยื่นหนังสือขออนุมัติ มักเป็นองค์กรระดับกรม ราชวิทยาลัยต่างๆที่มีหน้าที่ในการฝึกอบรมแพทย์ คณะแพทย์ที่มีการสอนนักศึกษาแพทย์ เป็นต้น ส่วนใหญ่เป็นองค์กรที่เน้นให้ความรู้ทางวิชาการ และอาจเชิญศัลยแพทย์จากต่างประเทศเข้ามาผ่าตัดเพื่อ........
  2. แลกเปลี่ยนความรู้เชิงวิชาการเป็นหลักสำคัญ อ้างอิงตามข้อ 2.2 “ ยังไม่พบระเบียบของการนำแพทย์ต่างชาติเข้ามาในเชิงการค้าธุรกิจ”
  3. โดยการขอนั้นต้องมีหนังสือแจ้งไปยังแพทยสภา มีองค์กรและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ที่มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมในประเทศไทย ที่พร้อมรับผิดชอบตลอดระยะเวลา หากเกิดปัญหากับผู้รับบริการ

ส่วนใหญ่จะอนุมัติให้คราวละไม่เกิน 1 ปี

ระมัดระวัง การผ่าตัดโดยแพทย์ต่างประเทศ แบบไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ระมัดระวัง การผ่าตัดโดยแพทย์ต่างประเทศ แบบไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

ดังนั้น ผู้บริโภค จึงควรศึกษาหาข้อมูลให้ชัดแจ้งก่อน ด้วยการตรวจสอบไปยังแพทยสภา หรือแจ้งสอบถามผ่านไปยัง กรมสบส ที่หมายเลข 02-1937999 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

นอกจากจะไม่มีข้อมูลเรื่องคุณภาพมาตรฐานของแพทย์ต่างชาติที่มาทำการผ่าตัดอย่างถูกต้องชัดเจน หากเกิดผลข้างเคียงใดๆ จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการไม่มีผู้เชี่ยวชาญดูแลต่อเนื่อง ในช่วงเวลาที่เหมาะสม รวมไปถึงไม่สามารถเอาความกับแพทย์ที่ไม่ได้อยู่ในการควบคุมตามมาตรฐาน

อีกประเด็นที่เสี่ยงมากขึ้นอีกคือ หมอเถื่อน ที่จริงๆแล้ว ไม่ใช่แพทย์ หนักหนามากขึ้นไปอีก ลองติดตามบทความสนุกๆ ของนายแพทย์อดุลย์ชัย ให้อ่านกันต่อ