โหนกแก้มใหญ่ ต้องการลดขนาด

โหนกแก้มใหญ่ ต้องการลดขนาด

นพ.ศุภศิษฏ์ จิรวัฒโนทัย
3 มิ.ย. 59

การมีกระดูกโหนกแก้มที่ใหญ่ยื่น ทำให้ใบหน้าดูกว้าง หน้าบาน แบน และดูแข็ง โดยเฉพาะถ้าแบ่งใบหน้าออกเป็นสามส่วน คือส่วนบน กลาง และส่วนล่าง จะพบว่าใบหน้าช่วงกลางกว้างไม่สมส่วน ดูแล้วให้ความรู้สึกแข็งและดุ ช่วงใต้โหนกแก้มอาจดูหวำลึกเป็นเงา ดูเหมือนแก้มตอบ ทั้งๆ ที่จริงๆ มีแก้มปกติ โหนกแก้มจะมองเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นเมื่อมองจากมุมเฉียง 45 องศาและเวลายิ้ม ในต่างประเทศโดยเฉพาะทางตะวันตก ผู้หญิงที่มีโหนกแก้มสูงถือว่าสวยและเป็นที่นิยมมากกว่า กลับกับในบ้านเราที่นิยมโหนกแก้มเล็กๆ และไม่สูงนัก

การผ่าตัดลดโหนกแก้ม (Cheek bone reduction)

การผ่าตัดลดโหนกแก้มสามารถทำได้โดยการปรับแต่งรูปร่างและตำแหน่งของกระดูกโหนกแก้มผ่านทางแผลผ่าตัดในช่องปาก และอาจต้องมีแผลผ่าตัดบริเวณหน้าหูขนาดเล็กๆอีกหนึ่งแผล ขึ้นกับเทคนิคการผ่าตัดและความต้องการลดหรือเลื่อนตำแหน่งโหนกแก้มของคนไข้

เทคนิคการผ่าตัดอาจแบ่งง่ายๆได้เป็นสองแบบ คือ

  1. การผ่าตัดกรอกระดูก เป็นการเปิดแผลผ่าตัดผ่านทางช่องปากและใช้เครื่องมือกรอเข้าไปกรอให้กระดูกโหนกแก้มมีขนาดเล็กลง การผ่าตัดแบบนี้มีข้อจำกัดคือไม่สามารถลดขนาดของกระดูกลงได้มากนักเพราะกระดูกโหนกแก้มมีความหนาไม่มาก และไม่สามารถเลื่อนตำแหน่งของโหนกแก้มได้
  2. การตัดและเลื่อนกระดูกโหนกแก้ม เป็นการผ่าตัดผ่านทางช่องปากและใช้เครื่องมือตัดกระดูกโหนกแก้มเพื่อเลื่อนหรือลดขนาด โดยตัดกระดูกออกบางส่วน บางรายต้องมีการเปิดแผลผ่าตัดเล็กๆบริเวณหน้าหูหรือจอนผมเพื่อตัดกระดูกโหนกแก้มส่วนหลังร่วมด้วย ในกรณีที่โหนกแก้มมีความกว้างมาก การลดโหนกแก้มด้วยการตัดเลื่อนกระดูกจะเห็นผลได้ชัดเจนกว่า โดยที่รูปทรงของโหนกแก้มจะยังดูโค้งมนเป็นธรรมชาติ ไม่แบนราบไปเฉยๆ ทั้งนี้การตัดและเลื่อนกระดูกหลังจากเปลี่ยนตำแหน่งแล้ว มักจะต้องมีการยึดกระดูกให้อยู่กับที่ด้วยโลหะหรือสกรู เพื่อให้ได้ตำแหน่งโหนกแก้มที่สวยงาม ไม่เคลื่อนผิดที่หลังผ่าตัด

การผ่าตัดลดกระดูกโหนกแก้มถือเป็นการผ่าตัดใหญ่ ต้องมีการดมยาสลบโดยวิสัญญีแพทย์ และกระทำในห้องผ่าตัดที่ได้มาตรฐานเท่านั้น

ระยะเวลาในการฟื้นตัวส่วนใหญ่อยู่โรงพยาบาลเพียง 1 หรือ 2 วัน จากนั้นรอยุบบวมอย่างน้อย 4-6 สัปดาห์ ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่นแผลผ่าตัดติดเชื้อ เลือดออก กระดูกเคลื่อนจากตำแหน่งที่ต้องการและโหนกแก้มสองข้างไม่เท่ากัน ส่วนใหญ่ภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้พบได้ไม่บ่อยหากกระทำในห้องผ่าตัดและโดยศัลยแพทย์ตกแต่งที่ได้มาตรฐาน

คนเราแต่ละคนมีโหนกแก้มไม่เหมือนกัน แม้แต่ในคนเดียวกันใบหน้าด้านซ้ายกับขวายังแตกต่างกัน ดังนั้นการปรึกษาศัลยแพทย์ตกแต่งเพื่อประเมินและวางแผนก่อนผ่าตัดจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ศัลยแพทย์ตกแต่งมักต้องอาศัยภาพเอ็กซ์เรย์กระดูกใบหน้าเพื่อวางแผนผ่าตัดและตรวจหาความผิดปกติของกระดูกก่อนเสมอเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี และที่สำคัญคือความปลอดภัยต้องมาเป็นอันดับแรก

ตัวอย่างการผ่าตัดลดโหนกแก้ม