รู้จักศัพท์กับหมอศัลย์ฯ ตกแต่ง

โนส รีคอน (Nose Recon) คืออะไร

นพ. กิดากร กิระนันทวัฒน์
20 ก.ค. 60

ระยะนี้ผู้ที่สนใจเรื่องศัลยกรรมตกแต่งเสริมจมูก มักได้ยินคำว่า “Nose recon” กันบ่อยๆโดยเฉพาะในสื่อและสังคมออนไลน์หลายวงการ ซึ่งหลายครั้งที่คำๆนี้ถูกนำมาใช้ในความหมายที่เพี้ยนไปจากหลักวิชาการทางการแพทย์ ทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนจนเป็นที่น่าห่วงถึงความปลอดภัยของผู้คิดจะทำศัลยกรรมความงาม เรามาดูกันว่า ที่จริงแล้ว “Nose recon” คำๆนี้ คืออะไรกันแน่

โนส รีคอน (Nose Recon) คืออะไร

Nose recon” หรือคำเต็มคือ “Nose reconstruction” เมื่อแยกส่วนคำนี้ ก็จะพบคำว่า Nose ซึ่งหมายถึงจมูก และคำว่า Reconstruction ซึ่งคำๆนี้ตามความหมายของศัพท์ในภาษาอังกฤษก็คือ “the act of rebuilding a destroyed structure” หมายถึง “กระบวนการซ่อมสร้างส่วนที่พังเสียหายขึ้นมาใหม่” ดังนั้น ในวงการแพทย์ Nose reconstruction จึงเป็นกลุ่มหัตถการหนึ่งในวิชาการผ่าตัดเสริมสร้าง (Reconstructive surgery) ซึ่งใช้เพื่อซ่อมสร้างจมูกที่ได้รับความเสียหายจากสาเหตุต่างๆ ให้กลับมาคล้ายเดิม เช่นกรณีตัวอย่างที่ผู้ป่วยชาวต่างชาติโดนกัดจมูกหายไปจากอุบัติเหตุในประเทศไทย ศัลยแพทย์ตกแต่งได้นำเนื้อเยื่อบริเวณหน้าผากและกระดูกอ่อนในโพรงจมูก มาซ่อมสร้างให้คล้ายจมูกเดิม หรือผู้ป่วยโรคมะเร็งบริเวณจมูกที่ต้องถูกผ่าตัดเอามะเร็งออก ทำให้บางส่วนของจมูกหายไป หรือผู้ป่วยที่ถูกไฟไหม้น้ำร้อนลวกรุนแรงบริเวณใบหน้าจนทำให้จมูกผิดรูปไป เป็นต้น จึงต้องทำ Nose Reconstruction เพื่อให้ผู้ป่วยได้กลับมามีจมูกคล้ายเดิม และสามารถใช้ชีวิตอย่างปกติสุขในสังคมได้

โนส รีคอน (Nose Recon) คืออะไร

ขณะนี้ พบว่าความหมายของ Nose recon ที่นำมาใช้กันแพร่หลายนั้น ได้ถูกทำให้เกิดความเข้าใจผิด ว่าหมายถึงการผ่าตัดเสริมจมูกเพื่อการเสริมสวยโดยวิธีปรับโครงสร้างภายใน ซึ่งคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงจนเป็นที่ห่วงใยของสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย (The Society of Plastic and Reconstructive Surgeons of Thailand) และ สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย (The Society of Aesthetic Plastic Surgeons of Thailand) ถึงความปลอดภัยในการทำศัลยกรรมความงาม จึงจำเป็นที่จะต้องให้ทุกคนเข้าใจในคำศัพท์ที่ใช้ในหลักการแพทย์อย่างถูกต้องตามความหมายที่แท้จริง เพราะการเรียกชื่อเพื่อการค้า การตลาดและหลักฐานทางวิชาการมีความแตกต่างกัน

คราวหน้า เรามาดูกันว่าการเสริมจมูกถ้าแบ่งตามวิธีการเชิงโครงสร้างแล้วมีวิธีอะไรบ้าง