หน้าบานมาก จะลดอย่างไรได้บ้าง?

หน้าบานมาก จะลดอย่างไรได้บ้าง?

นายแพทย์ศุภศิษฏ์ จิรวัฒโนทัย
8 ต.ค. 59

ใบหน้าของชาวเอเซียรวมถึงคนไทยมีแนวโน้มที่จะมีลักษณะแบนๆ กว้างๆ เมื่อเทียบกับชาวตะวันตก กระดูกโหนกแก้มอาจจะโหนกนูนกว้างเช่นเดียวกับกระดูกขากรรไกรล่าง สำหรับผู้หญิงไทยแล้วการมีกระดูกโหนกแก้มสูงนูนหรือมีกรามใหญ่กว้างจะทำให้ดูหน้าแข็งเหมือนผู้ชาย ดูไม่สวยงาม

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาโครงหน้า เราลองสังเกตว่าคนที่หน้าบานมักมีหน้าผากที่แบนและมีคางสั้นหลุบไปพร้อมๆกันหมด เนื่องจากการพัฒนาโครงสร้างกระดูกใบหน้าทุกส่วนมีความสัมพันธ์กันโดยมีพันธุกรรมเป็นตัวกำหนด

ดังนั้น การศัลยกรรมตกแต่งกระดูกใบหน้าในคนไทยจึงมีจุดประสงค์เพื่อตกแต่งให้เกิดความสมดุลย์ของกระดูกใบหน้าทั้งสี่บริเวณอันได้แก่ หน้าผาก โหนกแก้ม คาง และกรามล่าง เพื่อให้ใบหน้าดูเล็กเรียวลง ดูอ่อนหวาน ทั้งในมุมตรงและมุมมองจากด้านข้าง

โครงรูปของใบหน้าจะเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนโดยการเสริมบริเวณที่ขาดและในขณะเดียวกันต้องมีการลดส่วนที่นูนหนาเกินไป การเสริมโครงรูปหน้าที่ทำกันโดยทั่วไปมักใช้สารเติมเต็มประเภทฟิลเลอร์ หรือใช้เนื้อเยื่อของบุคคลนั้นเอง เช่น การปลูกถ่ายเนื้อเยื่อไขมัน หรือกระดูกอ่อน และสุดท้ายคือการใช้วัสดุทางการแพทย์ เช่น ซิลิโคน เป็นต้น ส่วนการลดขนาดโครงรูปใบหน้าส่วนใหญ่เราใช้การตัดแต่งกระดูกใบหน้า เช่น โหนกแก้ม มุมกราม และการลดขนาดเนื้อเยื่ออ่อน เช่น ใช้โบทูลินั่มทอกซินฉีดเพื่อลดขนาดกล้ามเนื้อกรามที่ใช้ในการบดเคี้ยวให้บางลง

ในบางครั้งการศัลยกรรมปรับโครงรูปหน้าจำเป็นต้องมีการผ่าตัดมากกว่าหนึ่งตำแหน่งเพื่อให้เกิดความสมดุลย์และสวยงาม ส่วนจมูก แก้ม และคางวางตัวเป็นสามเหลี่ยมตรงช่วงกลางใบหน้า ยกตัวอย่างเช่นการเสริมจมูก หากทำในผู้ที่มีคางหลุบอาจทำให้ความสมดุลย์ของรูปหน้าเสียไป คางอาจดูสั้นลง ต้องมาเสริมคางต่อ ในทางกลับกันผู้ที่มีโหนกแก้มใหญ่บาน เมื่อเสริมจมูกก็จะทำให้โหนกแก้มดูเล็กลงได้ จะเห็นว่าการปรับรูปทรงส่วนต่างๆ ของใบหน้าล้วนส่งผลต่อเนื่องกัน จึงต้องอาศัยความชำนาญและศิลปะในการวางแผนเป็นอย่างมาก

หน้าบานมาก จะลดอย่างไรได้บ้าง?
บางครั้งจำเป็นต้องประเมินด้วยเอกซเรย์ ซึ่งยังจะช่วยในการวางแผนผ่าตัดด้วย

ปัจจุบันการปรับรูปใบหน้าให้เล็กแคบลงมักประกอบด้วยการใช้ยาและผ่าตัดดังต่อไปนี้

  1. ใบหน้าส่วนบน ปรับแก้ไขหน้าผากแบนโดยการเสริมหน้าผาก
  2. ใบหน้าส่วนกลาง ทำโดยผ่าตัดลดขนาดกระดูกโหนกแก้ม หรือลดปริมาณไขมันในกระพุ้งแก้ม ทำให้แก้มตอบลง
  3. ใบหน้าส่วนล่าง ทำโดยใช้โบทูลินัมทอกซินฉีดที่กล้ามเนื้อมุมกรามเพื่อให้กล้ามเนื้อบางลง หรือผ่าตัดลดขนาดของกระดูกกรามล่าง รวมทั้งตกแต่งกระดูกคาง
หน้าบานมาก จะลดอย่างไรได้บ้าง?
ลดขนาดใบหน้าส่วนล่างด้วยการตัดมุมกระดูกกรามล่าง

จะเห็นว่ามีหลากหลายวิธีในการปรับรูปหน้าให้เรียวขึ้นแต่ละวิธีจัดการกับโครงสร้างก็แตกต่างกันไป การเลือกวิธีที่เหมาะสมจึงควรต้องให้ศัลยแพทย์ตกแต่งประเมินว่าส่วนที่เป็นปัญหาอยู่ที่กระดูก กล้ามเนื้อ หรือไขมันส่วนเกินรวมทั้งผู้ที่ต้องการทำศัลยกรรมปรับรูปหน้าจะต้องหาข้อมูลและทำความเข้าใจหลักการและสาเหตุ ข้อดีข้อเสียของแต่ละวิธี เพื่อตัดสินใจเลือกวิธีการผ่าตัดที่ถูกต้อง

หน้าบานมาก จะลดอย่างไรได้บ้าง? หน้าบานมาก จะลดอย่างไรได้บ้าง?