สมาคมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ในสากลทุกประเทศ สมาคมวิชาชีพทางด้านศัลยศาสตร์ตกแต่งและความงามมีเพียง 2 สมาคมเช่นเดียวกัน คือ สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่ง และสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย ซึ่งเมื่อมีความร่วมกันกันในระดับภูมิภาคหรือระดับนานาชาติ ก็ใช้หลักนี้ สมาคมข้างล่างต่อไปนี้ เป็นสมาคมในระดับสากลที่เป็นยอมรับ อาทิเช่น

 • สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งสากล (International Confederation for Plastic Reconstructive & Aesthetic Surgery)
  www.ipras.org
 • สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งประเทศทางตะวันออกของเอเซีย (Oriental Society of Aesthetic Plastic Surgery)
  www.osaps.org
 • สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (American Society of Plastic Surgery)
  www.asps.org www.plasticsurgery.org
 • สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยนานาชาติ (International Society of Aesthetic Plastic Surgery)
  www.isaps.org
 • สมาคมความพิการปากแหว่ง เพดานโหว่ ใบหน้าและศีรษะ แห่งประเทศไทย (Thai Cleft Lip-Palate and Craniofacial Association)
  www.thaicleft.org

สมาคมที่ไม่เกี่ยวข้อง

เนื่องจากงานบริการทางด้านศัลยกรรมตกแต่งเสริมสวยมีผลประโยชน์หลายๆด้านเกี่ยวข้อง จึงเป็นเรื่องไม่แปลกที่มีการก่อตั้งสมาคมฯที่มีชื่อคล้ายกันอีกมากมาย ซึ่งมักมีคำว่า "ศัลยกรรม" "ตกแต่ง" เสริมสวย" "ความงาม" "ใบหน้า" ขอให้แจ้งให้ทราบโดยทั่วกันว่า ไม่มีสมาคมอื่นใดในประเทศไทย นอกเหนือไปจากสมาคมนี้และสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย สมาคมที่ชื่อเป็นอย่างอื่นล้วนไม่ใช่ตัวแทนของงานศัลยกรรมตกแต่งที่เข้าใจกันในสากล

ปัญหาเช่นนี้เกิดขึ้นทั่วโลก เป็นปัญหาที่แก้ไขไม่ได้ แพทย์ที่ไม่ได้เรียนต่อในด้านนี้โดยเฉพาะเนื่องจากต้องใช้เวลานานและเรียนหนัก แต่อยากทำงานเพื่อหารายได้จากวงการนี้ มักรวมตัวกันเพื่อปกป้องผลประโยชน์ตัวเอง วิธีการหนึ่งคือ ตั้งสมาคมที่ใช้ชื่อคล้ายคลึงดังได้กล่าวแล้วข้างต้น ในต่างประเทศที่เจริญแล้ว บางสมาคมมีการควบคมมาตรฐานเป็นอย่างดี เช่น ก่อนจะมาทำงานด้านนี้ต้องมีการผ่านการฝึกอบรมทางด้านการผ่าตัดหลายปี ผิดจากในประเทศไทยซึ่งไม่มีกลุ่มใดมีการฝึกอบรมด้านการผ่าตัดอย่างถูกต้องเป็นทางการนานพอ