ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. กิตติชัย สิปิยารักษ์

คลิ๊กเพื่อแสดงภาพใหญ่ของ นพ. กิตติชัย สิปิยารักษ์

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2539

โรงพยาบาลพระปกเกล้า

กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลพระปกเกล้า อ.เมือง
จ.จันทบุรี 22000
โทร 0393244975 ต่อ 4555

โรงพยาบาลยันฮี

454 ถ.จรัญสนิทวงศ์ บางอ้อ อ.บางพลัด
จ.กรุงเทพมหานคร 10700
โทร 02-8790300 หรือ 1723
อีเมล์ info@yanhee.co.th