ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. ปิยะพาสน์ พิชัยชาญณรงค์

คลิ๊กเพื่อแสดงภาพใหญ่ของ นพ. ปิยะพาสน์ พิชัยชาญณรงค์

อายุ 52 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2545

คลินิก จังซีลอนคลินิกศัลยกรรมตกแต่ง ภูเก็ต

96/46 หมู่ 1 ตำบลกะทู้ อ.กะทู้
จ.ภูเก็ต 83000
โทร 66 (0) 76 304214-6