ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. พงศธร สงวนเชื้อ

คลิ๊กเพื่อแสดงภาพใหญ่ของ นพ. พงศธร สงวนเชื้อ

อายุ 48 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2543

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

2/1 ถนนหงษ์หยกอุทิศ ตำบลตลาดใหญ่ อ.เมือง
จ.ภูเก็ต 83000
โทร 076254425
อีเมล์ dr.jib@me.com