ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. พงษ์สิทธิ์ ชุนพงษ์ทอง

คลิ๊กเพื่อแสดงภาพใหญ่ของ นพ. พงษ์สิทธิ์ ชุนพงษ์ทอง

อายุ 49 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2548

โรงพยาบาลพุทธชินราช

90 ถนน ศรีธรรมไตรปิฎก อ.เมือง
จ.พิษณุโลก 65000
โทร 055 270300