ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. พจน์ ธีรคุปต์

คลิ๊กเพื่อแสดงภาพใหญ่ของ นพ. พจน์ ธีรคุปต์

โรงพยาบาลวชิรพยาบาล

681 ถนนสามเสน อ.ดุสิต
จ.กรุงเทพมหานคร 10300
โทร 0 2244 3000