ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. พลากร สุรกุลประภา

คลิ๊กเพื่อแสดงภาพใหญ่ของ นพ. พลากร สุรกุลประภา

อายุ 54 ปี

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (Clinic นอกเวลา)

123 มิตรภาพ อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40000
โทร 0815441610
อีเมล์ palsur@kku.ac.th