ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. พิชญ์ ไพบูลย์เกษมสุทธิ

คลิ๊กเพื่อแสดงภาพใหญ่ของ นพ. พิชญ์ ไพบูลย์เกษมสุทธิ

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2539

โรงพยาบาลยันฮี

454 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ อ.บางพลัด
จ.กรุงเทพมหานคร 10700
โทร 02 879 0300
อีเมล์ info@yanhee.net