ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. พิเชษฐ์ รอดเจริญ

คลิ๊กเพื่อแสดงภาพใหญ่ของ นพ. พิเชษฐ์ รอดเจริญ

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2537

ไม่มีข้อมูล private practice