ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. ไพศาล พุฒิรัตน์วงศ์

คลินิกไพศาล

1299 ถนนเพชรเกษม แขวงหลักสอง อ.บางแค
จ.กรุงเทพมหานคร 10160
โทร 02-454-1534