ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. มงคล วิจิตรนิเทศ

อายุ 55 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2537

โรงพยาบาลเอกอุดร

555/5 Posri Rd, Amphur Muang อ.เมือง
จ.อุดรธานี 41000
โทร +66 42 342555