ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์

คลิ๊กเพื่อแสดงภาพใหญ่ของ นพ. มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์

อายุ 55 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2537

คลินิกหมอมนต์ชัย

126/7 ถ.สรรพสิทธิ์ ต.ในเมือง. อ.เมือง จ.อุบลราชธานี อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี 34000
โทร 045-244973 ต่อ 1239 , 1604 , 1
อีเมล์ montchaiv@hotmail.com