ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

ผศ.นพ. มนตรี กิจมณี

คลิ๊กเพื่อแสดงภาพใหญ่ของ ผศ.นพ. มนตรี กิจมณี

อายุ 69 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2524

โรงพยาบาลวัฒโนสถ

2 ซ.ศูนย์วิจัย 7 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ อ.ห้วยขวาง
จ.กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 02 310-3000 หรือ 1719