ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. กุลเดช เตชะนภารักษ์

คลิ๊กเพื่อแสดงภาพใหญ่ของ นพ. กุลเดช เตชะนภารักษ์

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2529

คลินิกหมอกุลเดช

80 ถ.ไทยอาคาร ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา
โทร 0819579039
อีเมล์ kuldech@hotmail.com