ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

พญ. มัลลิกา หรุ่มประดิษฐ์

อายุ 49 ปี

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

หน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่ง อ.สายไหม
จ.กรุงเทพมหานคร 10220