ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. ยิ่งยศ สันติธนานนท์

คลิ๊กเพื่อแสดงภาพใหญ่ของ นพ. ยิ่งยศ สันติธนานนท์

อายุ 74 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2522

โรงพยาบาลพญาไท 1

พญาไท อ.พญาไท
จ.กรุงเทพมหานคร 10300
โทร 026401111 022452620
อีเมล์ yingyossan@vajira.ac.th

โรงพยาบาลพญาไท 3

ท่าพระ อ.พญาไท
จ.กรุงเทพมหานคร 10300
โทร 026401111, 028691111
อีเมล์ yingyossan@vajira.ac.th