ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

ผศ.นพ. รนชัย โคมทอง

คลิ๊กเพื่อแสดงภาพใหญ่ของ ผศ.นพ. รนชัย โคมทอง

อายุ 67 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2534

คลินิกณรวี

18 ซอยอุดมสุข 30 ถนนสุขุมวิท 103 แขวงบางนา อ.บางนา
จ.กรุงเทพมหานคร 10260
โทร 02-398-8565
อีเมล์ info@naraveeclinic.com

คลินิกณรวี เวชกรรมเฉพาะทาง ศัลยศาสตร์ตกแต่ง

16 ซอยอุดมสุข 30 ถนนสุขุมวิท 103 แขวงบางนาเหนือ อ.บางนา
จ.กรุงเทพมหานคร 10260
โทร 02-398-8565
อีเมล์ info@naraveeclinic.com