ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. รัชต์ วงศ์ตรังคพันธ์

คลิ๊กเพื่อแสดงภาพใหญ่ของ นพ. รัชต์ วงศ์ตรังคพันธ์

อายุ 61 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2532

โรงพยาบาลมิชชั่น

430 ถนน พิษณุโลก อ.ดุสิต
จ.กรุงเทพมหานคร 10300
โทร 0-2282-1100

โรงพยาบาลไทยนครินทร์

345 บางนา- ตราด กม. 3.5 แขวงบางนา อ.บางนา
จ.กรุงเทพมหานคร 10260
โทร 0-2361-2727, 0-2361-2828