ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. ฤทธิ์ ศสลักษณณานนท์

คลิ๊กเพื่อแสดงภาพใหญ่ของ นพ. ฤทธิ์ ศสลักษณณานนท์

โรงพยาบาลเมืองราช

59/3 ถนนเพชรเกษมสายเก่า ต.หน้าเมือง อ.เมือง
จ.ราชบุรี
โทร (032)322-274-80