ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

พญ. เล็ก กาญจนโกมุท

คลิ๊กเพื่อแสดงภาพใหญ่ของ พญ. เล็ก กาญจนโกมุท

อายุ 56 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2536

โรงพยาบาลธนบุรี

34/1 ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ อ.บางกอกน้อย
จ.กรุงเทพมหานคร 10700
โทร 02 4120020