ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. เกรียงศักดิ์ ศิริรักษ์

คลิ๊กเพื่อแสดงภาพใหญ่ของ นพ. เกรียงศักดิ์ ศิริรักษ์

อายุ 61 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2533

คลินิกศัลยกรรมตกแต่งแพทย์เกรียงศักดิ์

619 ถนนท่าแฉลบ ต.วัดใหม่ อ.เมือง
จ.จันทบุรี 22000
โทร 039 322241
อีเมล์ kriangs@hotmail.com