ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. วัชรินทร์ ล่องพาณิชย์

คลิ๊กเพื่อแสดงภาพใหญ่ของ นพ. วัชรินทร์ ล่องพาณิชย์

โรงพยาบาลหนองจิก

223 ม.2 ต.ตุยง อ.หนองจิก
จ.ปัตตานี 94147
โทร 0- 7343 -7174 ต่อ 101