ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. วิชัย สุรวงษ์สิน

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2541

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

หน่วยศัลยกรรมตกแต่ง โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า อ.เมือง
จ.นนทบุรี 11000