ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. เกษม ชัยเนตร

โรงพยาบาลกรุงเทพ

2 ซอยศูนย์วิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ อ.ห้วยขวาง
จ.กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 0-2310-3000 หรือ 1719

โรงพยาบาลคามิลเลียน

423 ซอยทองหล่อ ถนนสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ อ.วัฒนา
จ.กรุงเทพมหานคร 10110
โทร 02 185-1444 ต่อ 122 , 123
อีเมล์ camillianhospital@camillian.org