ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. วิเชียร ว่องวงศ์ศรี

คลิ๊กเพื่อแสดงภาพใหญ่ของ นพ. วิเชียร ว่องวงศ์ศรี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2539

โรงพยาบาลยันฮี

หน่วยศัลยกรรมตกแต่ง โรงพยาบาลยันฮี อ.บางพลัด
จ.กรุงเทพมหานคร 10700