ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. วิทูร วิสุทธิ์เสรีวงศ์

คลิ๊กเพื่อแสดงภาพใหญ่ของ นพ. วิทูร วิสุทธิ์เสรีวงศ์

อายุ 76 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2528

คลินิกซอย ๑

เลขที่ 220/2-3 สุขมวิท ซอย 1 อ.วัฒนา
จ.กรุงเทพมหานคร 10110
โทร +66(0)2-255-5525
อีเมล์ consult@witoon.com