ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

ผศ.พญ. วิมล ศิริมหาราช

คลิ๊กเพื่อแสดงภาพใหญ่ของ ผศ.พญ. วิมล ศิริมหาราช

อายุ 55 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2538

คลินิกหมอวิมล

288/10-11 หมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ ถนนช้างคลาน ตำบาลช้างคลาน อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50100
โทร 0819168588,053-272756
อีเมล์ drwimonclinic@hotmail.com

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

หน่วยศัลยสาสตร์ตกแต่ง อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50002
อีเมล์ drwimonclinic@hotmail.com