ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. ภูดิท พึ่งจันทรเดช

คลิ๊กเพื่อแสดงภาพใหญ่ของ นพ. ภูดิท พึ่งจันทรเดช

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2543

คลินิกศัลยแพทย์ตกแต่ง

7/280 หมู่ที่9 ถนนปิ่นเกล้า-นครชัยศรี แขวงศาลาธรรมสพน์ อ.ทวีวัฒนา
จ.กรุงเทพมหานคร 10700