ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

ศ.นพ. วิวัฒน์ วิสุทธิโกศล

คลิ๊กเพื่อแสดงภาพใหญ่ของ ศ.นพ. วิวัฒน์ วิสุทธิโกศล

อายุ 83 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2522

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ

114/4 ถ.เศรษฐศิริ สามเสนใน อ.พญาไท
จ.กรุงเทพมหานคร 10400
โทร 02265 7777