ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. เกษมศักดิ์ พยุงธนทรัพย์

คลิ๊กเพื่อแสดงภาพใหญ่ของ นพ. เกษมศักดิ์  พยุงธนทรัพย์

อายุ 47 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2542

โรงพยาบาลกลาง

เลขที่ 514 ถ.หลวง แขวงป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 อ.ป้อมปราบศัตรูพ่าย
จ.กรุงเทพมหานคร 10100

โรงพยาบาลแพทย์ที่ปรึกษา สาขาศัลยแพทย์ตกแต่ง โรงพยาบาลเอกชน

อ.ป้อมปราบศัตรูพ่าย
จ.กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0816686570