ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. วีระ วราเวชช์

คลิ๊กเพื่อแสดงภาพใหญ่ของ นพ. วีระ วราเวชช์

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2524

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

แผนกศัลยกรรมตกแต่ง ถนนสุขุมวิท อ.คลองเตย
จ.กรุงเทพมหานคร 10400