ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. ศรัณย์ วรรณจำรัส

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2538

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

หน่วยศัลยกรรมตกแต่ง รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ 8 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กทม. 10120 อ.บางคอแหลม
จ.กรุงเทพมหานคร 10120