ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. ศรัทธา ศิริตันติกร

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2539

โรงพยาบาลปิยะเวท

แผนกศัลยศาสตร์ตกแต่ง โรงพยาบาลปิยะเวท ถนนพระราม 9 อ.ห้วยขวาง
จ.กรุงเทพมหานคร 10320