ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. ศรายุทธ สารเจริญ

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2544

คลินิกแพทย์ศรายุทธ

222 ถ.หมื่นหาญ ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง
จ.สุพรรณบุรี 72000
อีเมล์ sarayutsan@gmail.com

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

ฝ่ายศัลยกรรมตกแต่ง โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ถ.พระพันธ์วษา อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี อ.เมือง
จ.สุพรรณบุรี 72000