ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

ศ.นพ. ศรีประสิทธิ์ บุญวิสุทธิ์

คลิ๊กเพื่อแสดงภาพใหญ่ของ ศ.นพ. ศรีประสิทธิ์ บุญวิสุทธิ์

อายุ 65 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2528

คลินิกเฟย์คลินิกศัลยกรรมตกแต่ง

200/8 ถนน พระราม 6 ซอย 33 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท อ.พญาไท
จ.กรุงเทพมหานคร 10400
โทร 022793051
อีเมล์ sisbv@mahidol.ac.th