ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. ไกรฤทธิ์ ติยะกุล

คลิ๊กเพื่อแสดงภาพใหญ่ของ นพ. ไกรฤทธิ์ ติยะกุล

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2546

โรงพยาบาลยันฮี

454 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ อ.บางพลัด
จ.กรุงเทพมหานคร 10700
โทร 02-8790300
อีเมล์ Tiyakul@yahoo.com