ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

รศ.นพ. ศิรชัย จินดารักษ์

คลิ๊กเพื่อแสดงภาพใหญ่ของ รศ.นพ. ศิรชัย จินดารักษ์

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2535

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

หน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้าง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ปทุมวัน อ.ปทุมวัน
จ.กรุงเทพมหานคร 10330
โทร 022564120
อีเมล์ dr.Sirachai@gmail.com