ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. ศิริพงษ์ ลักขณาวงศ์

คลิ๊กเพื่อแสดงภาพใหญ่ของ นพ. ศิริพงษ์ ลักขณาวงศ์

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2548

โรงพยาบาลยันฮี

454 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 อ.บางพลัด
จ.กรุงเทพมหานคร 10700
โทร 02-879-0300 หรือ 1723