ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. สงวน คุณาพร

คลิ๊กเพื่อแสดงภาพใหญ่ของ นพ. สงวน คุณาพร

อายุ 59 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2534

โรงพยาบาลสิริโรจน์

44 ถนนฉลิมพระเกียรติร.9 อ.เมือง
จ.ภูเก็ต 83000
โทร 076249400
อีเมล์ sanguan.ku@phuketpsi.com