ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. สมชาย วงษ์ประกอบ

คลิ๊กเพื่อแสดงภาพใหญ่ของ นพ. สมชาย วงษ์ประกอบ

อายุ 64 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2533

โรงพยาบาลพญาไท 1

364/1 ถนนศรีอยุธยา แขวงพญาไท อ.ราชเทวี
จ.กรุงเทพมหานคร 10400
โทร 66-(0)2-640-1111

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท อ.ราชเทวี
จ.กรุงเทพมหานคร 10400

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ

114/4 ถ.เศรษฐศิริ สามเสนใน อ.พญาไท
จ.กรุงเทพมหานคร 10400
โทร 02 2657777