ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. สมบูรณ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข

คลิ๊กเพื่อแสดงภาพใหญ่ของ นพ. สมบูรณ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข

อายุ 65 ปี

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

หน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่ง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50002

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

8 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลศรีภูมิ อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-920-300 ต่อ 1011-1014