ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. สมบูรณ์ ธรรมรังรอง

คลิ๊กเพื่อแสดงภาพใหญ่ของ นพ. สมบูรณ์ ธรรมรังรอง

อายุ 56 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2538

โรงพยาบาลยันฮี

หน่วยศัลยกรรมตกแต่ง อ.บางพลัด
จ.กรุงเทพมหานคร 10700
อีเมล์ SOMBOONDH@gmail.com

โรงพยาบาลยันฮี

454 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด อ.บางพลัด
จ.กรุงเทพมหานคร 10700
โทร 028790300
อีเมล์ somboondh@gmail.com

โรงพยาบาลยันฮี

454 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด อ.บางพลัด
จ.กรุงเทพมหานคร 10700
โทร 028790300
อีเมล์ somboondh@gmail.com