ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. สมพจน์ ด่านวรพงษ์

คลิ๊กเพื่อแสดงภาพใหญ่ของ นพ. สมพจน์ ด่านวรพงษ์

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2530

โรงพยาบาลหาดใหญ่

หน่วยศัลยกรรมตกแต่ง จ.สงขลา 90110 อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110