ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. สมศักดิ์ คงไพจิตรวงศ์

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2531

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

หน่วยศัลยกรรมตกแต่ง ฝ่ายศัลยกรรท รพ.มหาราชนครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000
โทร 044256990-1