ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. สมศักดิ์ ชุลีวัฒนะพงศ์

คลิ๊กเพื่อแสดงภาพใหญ่ของ นพ. สมศักดิ์ ชุลีวัฒนะพงศ์

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2544

โรงพยาบาลยันฮี

หน่วยศัลยกรรมตกแต่ง อ.บางพลัด
จ.กรุงเทพมหานคร 10720
อีเมล์ Somsak-yanhee@hotmail.com